Välj en sida

Stort antal assistansbolag i Göteborg

Möjligheten att söka personlig assistans har funnits i Sverige sedan 90-talet och branschen har vuxit och utvecklats under hela tidens gång. Idag ser man et stort antal assistansbolag i bland annat Göteborg vilket skapar en väldigt hård konkurrens på orten. Det stora...

Bra reklam på företagsmässa

Runt om i landet hålls många olika företagsmässor, både stora och små, rikstäckande och lokala varje år. Har man ett företag är det alltid bra att delta i olika mässor för att visa att man finns och för att knyta nya kontakter, där bland annat roll ups är bra att ha...

Boka konferens på Engsholms slott

För att en konferenssatsning skall bli vad man tänkt sig är det viktigt att man redan tidigt definierar vad man är ute efter under vistelsen. En vacker lokal och god mat därtill, kan förvisso innebära att man får en härlig upplevelse. När det gäller konferenser är det...

Digital skyltning för bättre effekt

Inom marknadsföring finns det flera sätt att jobba med sin synlighet. En sak är att jobba med utskick eller annonser. Någonting helt annat är att utforma nya vägar till kundrelationer. Digital signage hör till nya former av skyltning och går ut på att digitalt...

Vad är skuldebrev?

Att låna pengar är någonting som dagligen förekommer världen över. Dels finns lån mellan privatpersoner, vilka många gånger inte föregås av ett juridiskt dokument. Vidare finns skulder mellan privatperson och företag. Dessa omfattas vanligen av ordentliga skuldebrev...

Hur fungerar en professionell telefonkonferens?

Alla företag försöker att vara så effektiva som möjligt, det gäller i synnerhet när det handlar om kommunikation. Ofta är det svårt att få tid att träffa kollegor, kunder och andra medarbetare, särskilt om man befinner sig i olika länder eller olika tidszoner....