Välj en sida

Det är inte alltid det lättaste att vara sin egen, eller att starta upp sitt eget företag. Många frågor finns som kräver ställningstagande, framförallt i början men även senare under företagets livslängd. Fördelarna är att du får möjlighet att styra och forma ditt yrkesliv helt på egen hand och efter det som just du tycker är viktigt. Även om det krävs mycket arbete för att ta sig dit, kommer det att innebära en erfarenhet som inte liknar något annat, och dessutom som öppna upp oändliga nya och ibland oväntade möjligheter!

Vad är en startup?

”Startup” är ett begrepp som vi snubblar över lite nu och då och på väldigt många ställen. Kanske har du någon slags vag föreställning om vad du tror att det innebär, men inte vågat fråga rakt ut och därmed en ganska diffus bild av den så kallade startupen? Definitionen av en startup tycks med andra ord vara ganska godtycklig. Något som verkar vara en ständigt återkommande egenskap för en startup, när man ber branchfolk beskriva fenomenet och ge sin syn på saken, är just innovationskraft och någon typ av unik ställning inom bolagsvärlden.

Det handlar hel enkelt om ett relativt nystartat bolag som erbjuder en tjänst eller vara som på något sätt är till för att lösa problem eller underlätta för kunden, på ett sätt som tidigare aldrig gjorts. Lösningen och affärsidén ska på så sätt vara unik och nyskapande. Den bör också vara byggd för att fungera globalt, eller i varje fall i större skalor och stora perspektiv och för en bred målgrupp. En slags karikatyr av den typiska ”startup-aren” är förmodligen en mediavan person i 20-30-årsåldern vars bärbara dator alltid är nära.

Måste startups handla om teknik?

Ofta nämns även startups som teknikrelaterade på något sätt. Detta är är logiskt på så sätt att teknik och framförallt mobil och smartphone-relaterad på de senaste åren har utvecklats i ett oerhört och alldeles unikt tempo, och detta har logiskt nog banat väg för nya utvecklingsmöjligheter.

Som exempel kan de flesta nog hålla med om att diverse streamingtjänster för musik är – eller kanske var – en typisk startup. Att streama musik blir som ett slags tidsenligt sätt att ”hyra” den, istället för att nödvändigtvis äga den i form av en skiva eller mp3:a. Nydanande både för musikkonsumenten, och dessutom för musikproducenten som får chans att tjäna en viss summa när musikens spelas via streamingtjänsten. Även om streamingtjänster inte kan komma upp i de intäkter som regelrätt skivförsäljning kammade hem till musikerna back in the days, så innebär streamingen ändå en klar förbättring och en slags ”mellanväg” för de som skapat musiken, om man jämför med de många piratkopiorna och mer eller mindre lagliga sätt att ladda ner som florerar i etern.

Vidare är många appar och affärsidéer bakom utformning av appar typiska startups. Detta då mycket av den teknik som en app baseras på, gör det möjligt för konsumenten att underlätta praktiska val och beslut i dennes liv på ett ganska väsentligt sätt. Tänk själv – vad skulle du göra utan reseplanerar-appen för kollektivtrafiken?

Vad är ett Kommanditbolag?

  • Ett kommanditbolag har alltid en komplementär som har obegränsat ansvar. Om ett kommanditbolag har exempelvis tre ägare, innebär det att en av ägarna är obegränsat ansvarig för företagets ekonomi, och de övriga två är kommanditdelägare, dvs tar begränsat ekonomiskt ansvar, (i princip inget ekonomiskt ansvar) och riskerar alltså inte sin egen ekonomi för företagets räkning.
  • Bolaget sluter alla avtal som juridisk person, det vill säga inte som fysisk person som en enskild näringsidkare gör.
  • All vinst delas mellan ägarna som var och en skattar för sin andel (genom F-skatt).

Den här bolagsformen kan som synes kännas ganska riskabel, i och med att det är enbart en person som i princip står för all risktagning. Att starta upp ett kommanditbolag kan dock ha vissa fördelar, om du till exempel strävar efter att få till ett samarbete med ett par personer som har en viss kompetens som du eftersträvar för ditt företag. För att få de personerna med på tåget, kan du välja att registrera ett kommanditbolag med låg vinst för egen del, men hög risk för företaget, dvs reglera så att det blir så fördelaktigt för kommanditdelägarna som möjligt.

Allt beror förstås på vilka mål du har med ditt företag och vilka förutsättningar som du har tillgång till.