Välj en sida

Är du intresserad av lagar och regler? Som jurist i Stockholm arbetar man med just det, att tolka och analysera lagar, diverse avtal samt andra juridiska frågor. Man har helt enkelt kunskap kring dessa saker och kan därmed hjälpa människor att reda ut problem. Ofta arbetar man inom ett särskilt område, exempelvis familjejuridik, varumärkesjuridik eller bankjuridik. För att bli jurist i Stockholm behöver du utbilda dig på högskola eller universitet. Dock är det bra att förbereda studierna redan på gymnasiet, exempelvis genom att läsa ekonomiprogrammet, naturvetenskapsprogrammet eller samhällsvetenskap.

Som jurist jobbar man mycket med att skriva kontrakt, förhandla om olika frågor och granska olika dokument och lagar. Själva arbetsmarknaden för jurister är idag relativt balanserad, det finns på ett ungefär lika många jobb som det finns utbildade jurister. Konkurrensen är inte särskilt svår, något som gör yrket attraktivt. Lönen för någon som precis blivit nyexaminerad ligger någonstans runt 29 000 kronor men jobbar man länge, till exempel i 20 år, kan lönen komma upp i närmare 57 000 kronor.

Olika arbetsplatser för jurister i Stockholm

Det finns mängder av olika branscher där jurister kan jobba. Till exempel kan man arbeta på en juristbyrå eller advokatbyrå. Vanligtvis är arbetssysslorna att hjälpa privatpersoner och organisationer med olika frågor, det kan handla om vårdnadstvister, bouppdelningar och liknande. Andra branscher man kan vara verksam inom är försäkringsbolag och banker. För dig som vill jobba inom rättsväsendet finns också olika kategorier. Som utbildad jurist i Stockholm kan man bland annat arbeta för kronofogden, som domare eller som åklagare.

Du kan även arbeta inom högskola och universitet som såväl forskare som med undervisning. Därtill finns även branscherna offentlig förvaltning och internationellt arbete. Om du vill jobba utomlands kan du bland annat hitta bra arbetsmöjligheter inom EU samt internationella organisationer. Själva studietiden är fyra och ett halvt års studier på heltid. Poängmässigt behövs 270 högskolepoäng. Du kan plugga till jurist i många städer, exempelvis på Uppsala Universitet på juristprogrammet eller Stockholms Universitet. På en del håll finns även separata kurser som du kan läsa vid sidan av dina vanliga. Att studera till jurist i Stockholm är ett bra val för dig som är intresserad av juridiska frågor, lagar och regler.