Välj en sida

Är du chef och vill utvecklas inom din yrkesroll? Då kan UGL-kurser i Stockholm vara intressant. UGL står för Utveckling av Grupp och Ledare och är helt enkelt utbildning för att utvecklas inom dessa roller. Det finns flera olika kursgårdar i Stockholm där du kan studera, bland annat Villa Brevik på Lidingö, Blue Hotel samt Skeviks gård. UGL-kursernas innehåll är grundat på IMGD-teorin som står för ”Integrated Model of Group Development” och som togs fram av psykologiforskaren Susan Wheelans. Något som många tidigare kursdeltagare gillar med UGL är att man får möjlighet att se sig själv på det sätt som andra betraktar dig. Bland annat får man veta hur man påverkar andra och hur man påverkas av andra. UGL används inom en rad olika företag och är särskilt vanligt inom Försvarsmakten.

Många fördelar med utbildning

Du behöver inte vara ledare och chef för att dra nytta av UGL Stockholm. Tvärtom är detta en kurs som passar alla, oavsett tidigare livserfarenhet och yrkesroll. Man lär sig otroligt mycket som är värdefullt när du interagerar med andra människor, både i yrkeslivet och privat. Vissa av sakerna man får lära sig under UGL Stockholm är bland annat att lära ut, både till enskilda människor och större grupper. Man får lära sig en hel del psykologi också, som att hantera konflikter på ett bra sätt. Därtill kommer du få lära dig kommunicera på ett tydligt och enkelt sätt för att på så vis undvika missförstånd och förenkla uppgifter. För chefer är det också mycket givande då man får lära sig hur man ger konstruktiv och utvecklande kritik och feedback. Samt öka sin förståelse för hur andra människors känslor påverkar. Även om UGL Stockholm ger otroligt många bra inblickar i hur man kan sköta sitt ledarskap är kursen främst utvecklande för den personliga utvecklingen.

Bättre effekt

Innan du kommer till kursen bör du se till att vara rejält utvilad, det väntar flera dagars hårt arbete med många nya ansikten. Det är också viktigt att vara beredd på kritik och höra hur andra människor uppfattar dig. Våga ta till dig den nya informationen då den är viktig för din personliga utveckling.