Kategori: Näringsliv

Fördelar med ombildning till bostadsrätt

23 juni, 2019 Av

Att ombilda hyresrätter till bostadsrätter kan vara en lång process som kan upplevas snårig och förutsätter kunskap om hur en ombildning till bostadsrätt går till. Främst kanske för att man ska göra ett stort beslut i sitt liv om man väljer att gå från en hyresgäst till en ägare av sin bostad. Faktum är att…

av webmaster

Stort antal assistansbolag i Göteborg

19 april, 2019 Av

Möjligheten att söka personlig assistans har funnits i Sverige sedan 90-talet och branschen har vuxit och utvecklats under hela tidens gång. Idag ser man et stort antal assistansbolag i bland annat Göteborg vilket skapar en väldigt hård konkurrens på orten. Det stora utbudet kan ses ur både positiva och negativa synvinklar – det är bra…

av admin

Bra reklam på företagsmässa

18 april, 2019 Av

Runt om i landet hålls många olika företagsmässor, både stora och små, rikstäckande och lokala varje år. Har man ett företag är det alltid bra att delta i olika mässor för att visa att man finns och för att knyta nya kontakter, där bland annat roll ups är bra att ha med sig för att…

av webmaster

Boka konferens på Engsholms slott

27 februari, 2019 Av

För att en konferenssatsning skall bli vad man tänkt sig är det viktigt att man redan tidigt definierar vad man är ute efter under vistelsen. En vacker lokal och god mat därtill, kan förvisso innebära att man får en härlig upplevelse. När det gäller konferenser är det dock sällan man bara är ute efter detta.…

av admin

Digital skyltning för bättre effekt

26 januari, 2019 Av

Inom marknadsföring finns det flera sätt att jobba med sin synlighet. En sak är att jobba med utskick eller annonser. Någonting helt annat är att utforma nya vägar till kundrelationer. Digital signage hör till nya former av skyltning och går ut på att digitalt exponera verksamhetens tjänster samt produkter. Detta innebär också att det är…

av admin

Vad är skuldebrev?

23 maj, 2018 Av

Att låna pengar är någonting som dagligen förekommer världen över. Dels finns lån mellan privatpersoner, vilka många gånger inte föregås av ett juridiskt dokument. Vidare finns skulder mellan privatperson och företag. Dessa omfattas vanligen av ordentliga skuldebrev och en revers finns för att kunna bevisa skulden. Oavsett vilken lånesituation som föreligger, är det bra med…

av admin

Hur fungerar en professionell telefonkonferens?

13 april, 2018 Av

Alla företag försöker att vara så effektiva som möjligt, det gäller i synnerhet när det handlar om kommunikation. Ofta är det svårt att få tid att träffa kollegor, kunder och andra medarbetare, särskilt om man befinner sig i olika länder eller olika tidszoner. Telefonsamtal och epost fungerar ofta bra men ibland uppkommer helt enkelt situationer…

av admin

Konferens nära Lidingö

4 mars, 2017 Av

Det är inte bara inför själva konferensen som du behöver jobba med evenemanget, utan även under densamma bör du vara förberedd och arbeta för att evenemanget ska fortskrida på bästa sätt. En viktig del i detta arbete är vilken typ av sittning ni ska ha. Genom att arrangera sittplatserna på ett inklusivt sätt, så alla…

av admin