Välj en sida

Du kan ta hjälp av en familjejurist med att ta reda på vilka rättigheter och skyldigheter varje familjemedlem har gentemot varandra. Ibland förändras livssituationen eller man kanske vill göra en stor investering som kan ha större påverkan för hela familjen. Man kan också ta hjälp med rådgivning kring avtal inom familjen, skriva testamenten och avtal eller få hjälp med att ta kontakt med myndigheter. Det kan röra sig om att man separerar eller skiljer sig från sin partner och behöver hjälp med ekonomi eller kanske vårdnad kring barn. När man skiljer sig kan det vara bra att ta hjälp av en jurist för att lösa bostadsindelningen.

Vad en juristbyrå kan hjälpa till med

När man väljer att kontakta en Juristbyrå är det bra att lägga alla kort på borden och förklara vilka omständigheter man har att göra med, detta gör det lättare för juristen att hjälpa och erbjuda rätt hjälp i situationen. Om man exempelvis vill skriva ett testamente eller samboavtal kan man ta hjälp av en familjejurist.

Vanliga typer av avtal som upprättas med hjälp av jurist:

  • Testamente
  • Samboavtal
  • Vårdnadstvist
  • skilsmässa

Genom testamente kan man delegera personliga saker och kapital efter sin bortgång och kan underlätta familjens sorgearbete genom att göra en sista önskan hörd. Ett testamente kan hjälpa ens familj att inte fastna med obesvarade frågor efter en hastig bortgång. Ett testamente måste ske skriftligt, signeras och bevittnas av två vittnesmål.
Ett samboavtal kan genomföras mellan de som bor tillsammans i ett gemensamt hem och gör det enklare att avtala om hur föremål ska delas upp. Även om man många känner att det finns en självklar lösning kan det vara bra att ha det i skrift enligt bådas godkännande.

Råd och stöd i knepiga situationer

Om man har frågor kring sin familjesituation kan man vända sig till en familjerättsjurist för att få personlig rådgivning. Om man vill försöka hitta en överenskommelse mellan föräldrar kring vårdnad av ett barn kan man erbjudas samarbetssamtal. De kan erbjuda rådgivning och stöd för diverse problem eller frågor. Många juristbyråer kan hjälpa till att förverkliga avsked och önskningar som kunden kan ha och få rätt stöd utifrån de egna förutsättningarna.