Välj en sida

Fysioterapeuter är viktiga aktörer inom hälso- och sjukvården. De har en roll som sträcker sig från rehabilitering till förebyggande vård. Många väljer att arbeta hos traditionella arbetsgivare som sjukhus och vårdcentraler. Men det blir också allt vanligare att dessa specialister söker sig till bemanningsföretag. En av de vanligaste frågorna som uppstår i detta sammanhang är löneskillnaden. Så vad kan man förvänta sig att få i lön som fysioterapeut hos respektive typ av arbetsgivare?

Så skiljer sig grundlönen åt beroende på valet av arbetsgivare

Först och främst bör vi titta på grundlönen. Den ger en bra indikation av hur mycket du kan förvänta dig att få i lön som fysioterapeut. Så här ser det vanligtvis ut beroende på ditt val av arbetsgivare:

  • Traditionella arbetsgivare. Hos en traditionell arbetsgivare som ett sjukhus eller en vårdcentral kan du ofta förvänta dig att få en fast månadslön. Lönen regleras genom kollektivavtal och brukar vara stabil, men löneutvecklingen är vanligtvis lite långsammare.
  • Bemanningsföretag. Vid arbete genom ett bemanningsföretag kan lönen variera lite mer. Många sådana här aktörer erbjuder en högre timlön jämfört med de traditionella arbetsgivarna. Å andra sidan kan du i vissa fall gå miste om andra förmåner, såsom pension och semesterersättning. Men även detta varierar en hel del mellan olika bemanningsföretag.

Tillägg och förmåner utöver din lön som fysioterapeut

När vi pratar om hur hög lön en fysioterapeut kan förvänta sig att få bör vi även titta på tilläggen och förmånerna utöver grundlönen:

  • Hos traditionella arbetsgivare brukar du oftast erbjudas ytterligare förmåner utöver grundlönen. Det kan till exempel handla om sjukförsäkring, semesterdagar och möjligheter till fortbildning. Även dessa bör därför inkluderas i en fullständig lönejämförelse.
  • Hos bemanningsföretag kan du också erbjudas olika former av tillägg och bonusar. Detta gäller inte minst när du arbetar under obekväma arbetstider eller på orter där bristen på fysioterapeuter är särskilt stor. Men de övriga förmånerna brukar vanligtvis vara lite färre. Som vi redan har nämnt varierar detta dock en hel del mellan olika bemanningsbolag. Vissa är helt enkelt lite mer generösa när det kommer till förmåner än vad andra aktörer är.