Välj en sida

Outsourcingtjänster har blivit mer och mer populärt på senare tid. Det är ett sätt att drastiskt minska kostnaderna för till exempel support eller lead-generering. Vissa använder det tillfälligt för att hantera en snabb expansion, medan andra förlitar sig på outsourcingtjänster mer permanent. I den här texten kan du lära dig mer om vilka tjänster som finns och hur det är att arbeta med det.

För vem är outsourcingtjänster ett alternativ?

Som nämnt i inledningen använder många företag outsourcingtjänster för att kunna skala upp verksamheten. De kan då fungera som ett komplement till exempelvis befintlig support, bland annat under obekväma arbetstider, vid högt tryck, högtider eller nya språk.

Det finns ett antal anledningar till att det kan vara dags att börja använda sig av outsourcingtjänster. Till exempel:

  • Du vill spara kostnader genom att dra ned på arbetskraften. Att ha anställda är dyrt i Sverige, och du som har ett mindre företag kan behöva spara så mycket som möjligt. Pengarna som sparas kan till exempel användas till att utforska nya produkter, marknadsföra ditt företag eller investeringar som får pengar att växa. Det är helt enkelt en möjlighet att använda pengar någon annanstans.

  • Du vill fokusera på det som du är duktig på. Om du i dagsläget sköter supporten själv, och det är läge att skaffa någon annan som sköter det, kommer du få mycket nyvunnen tid. Tid som du kan spendera på det du är bra på och det som du tycker är kul, vilket förmodligen också är det som kommer att driva företaget framåt och få det att växa.

  • Du vill ha support eller andra funktioner till en mindre risk. Outsourcingtjänster, snarare än att anställa själv, innebär mindre risk för dig som företagare. Lagarna och reglerna kring anställning är många, och det kan vara lättare att skriva ett avtal med ett företag som enbart fokuserar på att förse kunder med de tjänster du efterfrågar.

Vanliga tjänster som outsourcas

En tjänst som ofta outsourcas är support i olika former. Det kan vara genom chatt, e-post eller telefonsamtal. När det outsourcas till ett annat land med billig arbetskraft blir det en möjlighet att spara ganska stora summor pengar. Även utgående samtal och lead-generering är något som med fördel kan lejas ut på ett annat företag.