Välj en sida

Förnya och flytta LEI-kod

En juridisk person som har en LEI-kod behöver årligen förnya denna. Det är då kopplat till det datum som koden utfärdades vilket innebär att den är giltig i 12 månader. Om företaget inte förlänger kommer koden att inaktiveras och därmed inte användas. Skulle de...