Välj en sida

Förnya och flytta LEI-kod

En juridisk person som har en LEI-kod behöver årligen förnya denna. Det är då kopplat till det datum som koden utfärdades vilket innebär att den är giltig i 12 månader. Om företaget inte förlänger kommer koden att inaktiveras och därmed inte användas. Skulle de försöka genomföra värdepappershandel kommer banken troligtvis neka dem detta utifrån den ogiltiga koden.

Alltid förnya – aldrig ny kod

Även om koden löpt ut och därmed inte längre är giltig förvinner den inte. Den kommer ändå alltid vara kopplad till samma juridiska person vilket alltså innebär att koden enbart blir vilande – aldrig avaktiverad helt och hållet.

Det går alltså inte att ansöka om nytt LEI om man glömt att förnya sin gamla. Däremot går det att återaktivera den inaktiva koden. På detta sätt kan det aldrig finnas flera koder kopplade till samma juridiska person.

Förnyelse innebär uppdatering

Det som sker när en LEI uppdateras är att den registrerade allmänna informationen kring ett företag uppdateras i LEI-registret. Det är även orsaken till att förnyelse måste ske en gång per år för att uppdaterad information alltid ska vara gällande.

De flesta företag anser det däremot jobbigt att behöva uppdatera LEI varje år. Därmed väljs istället längre löptider så som 3 eller 5 år. Vid varje uppdatering skickar utgivaren ut information om att LEI har uppdaterats.

För företag som känner sig osäkra på när nästa uppdatering behöver ske kan detta kontrolleras på två ställen. Antingen går man till databasen som GLEIF har. Det är en samling över samtliga utgivare och innehavare av LEI. Andra alternativet är att man går in på ”Mina Sidor” hos den utgivare som använts. Det är nämligen mycket vanligt att man får en inloggningsmöjlighet för att kontrollera utgångsdatum och annat.

Alltid möjligt att flytta

Det finns flera utgivare av LEI-koder vilka även kan kontaktas om koden ska förlängas. För att skapa en sund konkurrenssituation finns alltid möjligheten att flytta mellan dessa. Det finns alltså inget krav på att man måste använda samma tjänst år efter år. (Utgivarna kallas för LOU).