Välj en sida

Höjd åldersgräns för fri tandvård

Är du 23 år har du fri tandvård över hela landet. Men så har det inte alltid varit. År 2017 var gränsen nämligen på 21 år. Sedan dess har en höjning skett för denna ålder. En förändring som, enligt vissa, ger en bättre allmän tandhälsa i Sverige. Andra anser att det...