Välj en sida

Höjd åldersgräns för fri tandvård

Är du 23 år har du fri tandvård över hela landet. Men så har det inte alltid varit. År 2017 var gränsen nämligen på 21 år. Sedan dess har en höjning skett för denna ålder. En förändring som, enligt vissa, ger en bättre allmän tandhälsa i Sverige. Andra anser att det enbart är ”slöseri” med bidragspengar.

I Sverige har alla barn och ungdomar fri tandvård. Det betyder att de varken behöver betala för regelbundna undersökningar, lagningar eller akut tandvård. Hur länge det ska vara gratis har det däremot debatterats om mellan de politiska partierna och för några år sedan togs ett nytt beslut som höjde gränsen successivt över tre år.

Första besöket hos en tandläkare brukar vara kring två-tre års åldern. Därefter är det gratis att gå till tandläkare till och med det år man blir 23 år. Men så hög ålder har det inte alltid varit. En tandläkare i Bromma visar i en tillbakablick att det år 2017 var en gräns på 21, året efter 22 år och år 2019 på 23 år. Gränsen har alltså höjts två år över en tidsperiod av tre år.

Vad kostar det nu?

Självklart är prisskillnaderna stora mellan olika behandlingar. Även om det skiljer en del mellan ordinarie undersökningar så är prisnivån ungefär lika på denna tjänst. Den tandläkare i Bromma som visade på förändringen i åldersnivån nämner att priset är 295 kr men då krävs det att ”man kommer vare år”. Exakt vad som menas med att man måste komma regelbundet framgår inte och ser man på prisnivån hos ett flertal andra tandläkare i Bromma så är det kring 300 kr som är gällande.

Detta förutsätter däremot att man har kvar tandvårdsbidraget som ges en gång per år. Bidragets storlek är beroende på patientens ålder och kan även sparas år från år. För personer med god tandhälsa kan det räcka med att gå på undersökning vartannat år och då finns därmed dubbla bidrag att använda när betalningen ska ske.

Utöver tandvårdsbidraget finns även högkostnadsskyddet (likt annan sjukvård) samt möjlighet att söka bidrag från socialtjänsten. Önskas bidrag bör man däremot alltid ta in offert från den tandläkare man tänkt gå till och få godkänd denna innan behandling påbörjas. Det är mycket svårt att få bidrag från socialtjänsten i efterskott.