Välj en sida

Att låna pengar är någonting som dagligen förekommer världen över. Dels finns lån mellan privatpersoner, vilka många gånger inte föregås av ett juridiskt dokument. Vidare finns skulder mellan privatperson och företag. Dessa omfattas vanligen av ordentliga skuldebrev och en revers finns för att kunna bevisa skulden. Oavsett vilken lånesituation som föreligger, är det bra med dokument för att det skall finnas ett konsensus avseende hur och när man skall betala/få tillbaks den summa som lånats ut. Om man inte har ett dokument med signaturer, kan det vara svårt att juridiskt få hjälp med att hantera frågan.

Vad är en revers?

Det finns inga formkrav för vad en revers skall innehålla mer än summa, villkor och underskrifter. Man kan utforma dessa i princip hur man vill även om det också kan finnas villkor som i rättstvist kan ifrågasättas. En snabb och grov förklaring på frågan är således att en revers är ett skuldebrev. Borgenären (den som lånar ut) och gäldenären (den som lånar) kommer överens om när och hur skulden skall betalas. Vanligen finns datumangivelser och räntor i dokumentet. Naturligtvis behövs också underskrifter och dubbla exemplar.

Vad är en revers? Denna sida tar upp frågan.

Det finns enkla och löpande skuldebrev som kan upprättas. Variationen mellan dessa olika skuldebrev handlar främst om hur skuldebrevet kan hanteras. Enkla skuldebrev överlåts sällan utan stannar hos borgenären. Löpande skuldebrev traderas däremot vanligen och som gäldenär kan man inte utgå ifrån att det är samma borgenär under hela perioden. Värt att notera är dock att gäldenären har ett skydd och att villkoren inte kan ändras drastiskt i samband med att skuldebrevet säljs. Den juridiska informationen gällande reverser återfinns i skuldebrevslagen. Till gemene mans förvåning reglerar lagen dock inte vad ett sådant brev eller revers skall innehålla. Det stipuleras inga direkta formkrav och man kan avtala fritt. Däremot krävs naturligtvis överenskommelse vilket bevisas genom signatur.

Den som skall betala skulden bör vara noga med att få kvitto eller ha kontoutdrag vid varje betalningstillfälle för att senare kunna hävda skulden betald. Som vanligt är dokumentation viktigt för att undvika dispyter senare.