Välj en sida

FöretagsfilmFöretagsfilm är en film som används utifrån ett informativt syfte. Det kan exempelvis ske för att stärka ett varumärke eller få ut in specifik information till en målgrupp.

Ett alternativ är använda animerad film vilket har sina fördelar i att filmen kan skapas mycket flexibelt. Men det finns även företag som enbart arbetar med skådespelare och skapar företagsfilmer på detta sätt.

Arbetsprocessen för en företagsfilm (animerad)

 • Ta fram essensen
  Det viktigaste, innan ett manus och animationsarbete påbörjas, är att ta fram essensen i vad som ska förmedlas. Det vanligaste är att en diskussion förs mellan företaget som utformar den animerade företagsfilmen och kunden. Vad är målet med filmen? Vilket är budskapet? Vilken är målgruppen? Essensen brukar landa i en enda mening. Det är huvudbudskapet som ska förmedlas med filmen.

 • Manus
  Andra steget är att manusförfattare skissar upp ett manus. Det kan vara i löptext eller scen-för-scen. Här skapas den röda tråden som sedan animationen bygger vidare på.

 • Illustration och animation
  Det arbete som tar längst tid är illustration och animation. Är det en återkommande kund kan mallar, illustrationer och vissa animationer användas i kommande arbete vilket förkortar processen. Det kan exempelvis vara en maskot som återkommer i alla filmer. Men även bakgrunder och detaljer kan användas ett flertal gånger. Detta är enbart positivt då den som ser filmen kan känna igen detaljer från tidigare filmer.

 • Slutprodukt
  Under arbetets gång brukar kunden få se delar av filmen för att kunna avgöra om det ”rör sig åt rätt håll”.

Att jämföra och välja producent

Vill ditt företag ha en företagsfilm som visar er verksamhet? Böja med att titta på hemsidorna till ett flertal företag inom branschen. Det är mycket vanligt att dessa företag har lagt referensfilmer på hemsidan för att därmed visa vad de kan producera. Genom att se på dessa filmer går det även att avgöra vilken stil som företaget arbetar med och vilken kompetens de har. Däremot presenteras det inte några priser på de filmer som de gjort. I vissa fall kan en timdebitering visas men det säger inget om hur länge som filmen beräknas ta. Enda vägen till en tydlig prisbild är att kontakta företaget för en diskussion kring vad som ska produceras, budget och mål med filmen. Därmed kan en tydlig offert ges på projektet.