Välj en sida

I en intervju med en interim redovisningschef anger personen att ”tydliga mål” är det allra viktigaste för ett bra resultat. Med tydliga mål blir det även enklare att lägga tid på rätt saker och sedan mäta om dessa mål har uppnåtts.

Brightmill är ett företag som tillhandahåller interimchefer inom ett stort antal områden. För att påvisa hur arbetet sker finns en intervju presenterad under varje kategori av chefer som de har tillgängliga. På den sida där de presenterar sin verksamhet kring interim redovisningschef finns därmed en intervju med en person som jobbat med detta relativt länge. Enligt henne är det allra viktigaste ”introduktionsplan och tydliga mål”.

Oerhört varierande mellan olika uppdrag

I grunden innebär rollen som interim redovisningschef samma sak – att leda verksamheten. Men det kan däremot ta sig mycket olika uttryck. En uppdragsgivare kan ha vissa mål och ange att uppdraget löper under en kortare period – en annan uppdragsgivare kan ha helt andra mål och ange att uppdraget ska löpa under en längre period.

Viktigt med tydliga mål – för att interim redovisningschef ska lyckas

I intervjun nämner en interim redovisningschef att det är extremt viktigt med tydliga mål.

  • Varför hyrs en interim redovisningschef in?
  • Vad förväntas vara uppnått när projekttiden är över?

Det är även mycket viktigt att dessa frågor ställs redan innan sökandet efter en kandidat påbörjas. Detsamma gäller egentligen oavsett vilken rekrytering som ska ske. Genom att sätta upp mål blir det tydligare vem som söks och vilka egenskaper som eftertraktas.

Introduktionsplan underlättar arbetet

Som företagare finns även en fördel i att skapa en introduktionsplan så att interimchefen snabbare kommer in i verksamheten. Ofta är dessa personer generellt mycket duktiga på att skapa sig en överblick men självklart gynnas resultatet om de får en genomtänkt introduktion.

Krav på ledningsgruppen

I intervjun nämns även att interimchefen lättare når ett gott resultat om ledningsgruppen tar sitt ansvar gällande ärlighet och transparens.

Kommunikation

Kommunikation är även en punkt som är avgörande för ett gott resultat. Får en interimchef tillgång till ekonomiska rapporter är det viktigt att någon kan förklara varför vissa punkter ”sticker ut”. Allt handlar om att den nya chefen ska kunna göra sig en övergripande uppfattning om företaget men även ha någon att fråga vid detaljfrågor. En rak, ärlig och öppen kommunikation gynnar alla på företaget.