Välj en sida

Drygt 60 procent av de svenska pensionsspararna tycker att det är bra att de själva kan välja vilka fonder som premiepensionspengarna ska investeras i. Särskilt de yngre pensionsspararna uppskattar denna möjlighet – över 75 procent av de tillfrågade i åldrarna 18 till 30 år svarade i en större Sifo-undersökning att de föredrar möjligheten att själva kunna välja mellan olika fonder. Många premiepensionssparare tar dessutom chansen att själva välja fonder, någonting som varannan sparare vid åtminstone ett tillfälle har gjort. Statistiken visar också att hälften av alla pensionssparare åtminstone en gång varje år loggar in på sitt PPM-konto för att se över sitt innehav.

De råd som privatekonomer ofta ger premiepensionssparare är att först och främst skaffa sig en översikt över sparandet. En bra start är att en gång om året se över sitt premiepensionssparande, förslagsvis i samband med att det orange kuvertet från Pensionsmyndigheten dimper ner i brevlådan (eller den digitala brevlådan). Det andra steget är inte obligatoriskt, men för att du ska kunna bli en aktiv och medveten pensionssparare är det bra om du kan byta fonder. Genom att ta kontroll över ditt fondinnehav kan du slippa känna ångest över din pension.

Alternativ till att själv förvalta premiepensionen

Om du inte känner dig manad att förvalta ditt PPM-konto bör du överväga att låta en extern förvaltare sköta om ditt premiepensionskonto. Många sparare anlitar numera externa förvaltare som sköter om deras premiepensionskonton. Fondbolaget Advisor är en av de förvaltare som erbjuder förvaltning av PPM-konton. Deras genomsnittliga årliga avkastning sedan år 2000 ligger på 11 procent. Motsvarande siffra för statliga AP7 Såfa är knappt 9 procent. För vidare kuriosa om fondspar och Advisor PPM rekommenderar vi denna webbplats. Vi har även nämnt frågan i ett tidigare inlägg på denna sida.

Bara var tredje premiepensionssparare uppger att de inte är bekväma med sina placeringar, men hela nio av tio upplever att fondbolagen inte ger någon rabatt på fondavgiften i PPM-systemet. Det är olyckligt att en så stor andel av spararna känner på detta sätt, då fondavgifterna är lägre i premiepensionssystemet än på andra fondmarknader. I genomsnitt får Pensionsmyndigheten två tredjedelars rabatt av fondbolagen på fondavgiften, vilket i genomsnitt ger spararna en markant högre premiepension (15 procent). Detta är dock någonting som de flesta av oss uppenbarligen inte känner till.