Välj en sida

Möjligheten att söka personlig assistans har funnits i Sverige sedan 90-talet och branschen har vuxit och utvecklats under hela tidens gång. Idag ser man et stort antal assistansbolag i bland annat Göteborg vilket skapar en väldigt hård konkurrens på orten. Det stora utbudet kan ses ur både positiva och negativa synvinklar – det är bra att det finns många valmöjligheter men det kan också vara svårt att veta vad man ska välja.

Små och stora bolag

Det stora utbudet assistansbolag i Göteborg erbjuder både stora och små aktörer. Det finns vissa skillnader beroende på vilket man väljer men oavsett val så får man sina behov tillgodosedda på likvärdiga sätt. De stora bolagen kan ofta ha mer resurser i form av jurister och annat, och de små bolagen kommer närmare sina brukare på ett mer personligt plan.

Fördelar med många assistansbolag

De flesta assistansbolag verkställer assistans för väldigt många brukare och har därför höga krav på sig för att leverera en assistans av högsta kvalitet. Det stora utbudet gör konkurrensen extra hård och det gäller för varje assistansbolag att kunna erbjuda det där lilla extra, så att både brukare och personal lockas till företaget. Konkurrens gynnar brukarna så att de ska få den bästa möjliga assistansen, annars riskerar bolaget att tappa kunder till fördel för andra bolag.

Få nackdelar

Om man ska välja ett assistansbolag i Göteborg så finns det flertalet bolag att välja mellan. Precis som att det kan vara en fördel kan det samtidigt vara en nackdel. När utbudet är stort är det också svårt att sortera ut och veta vilket bolag man i slutändan ska välja, och det kan vara tidskrävande att dels gå igenom alla som finns och dels hitta information om de olika företagen.

Det är ett ganska litet problem att ha många valmöjligheter men det kan vara påfrestande för den som ska få sin assistans verkställd. I övrigt finns det inte så många nackdelar med att antalet assistansbolag är stort – det främsta som sker är att konkurrensen blir hård och det är absolut en fördel och inte en nackdel.