Välj en sida

Stambytesgruppen är din totalentreprenad inom stambyte i Stockholm. I personalstyrkan hittar du enbart experter inom området med många års samlad erfarenhet inom stambyten. De är med dig i hela processen och gör stambytet lite enklare. Stambytesgruppen gör stambyten i flerfamiljshus i Stockholms län, begär en offert redan idag.

Innan du som fastighetsägare eller styrelse i en bostadsrättsförening påbörjar det stora projekt som ett stambyte innebär bör ni definitivt begära in offerter från flera olika företag som gör stambyten. På Stambytesgruppen erbjuder man gratis offerter för stambyten i Stockholms län. Alla arbeten som Stambytesgruppen utför är professionella, kvalitetssäkrade och av hög kvalité. Personalen som arbetar på Stambytesgruppen har många års samlad erfarenhet av stambyten och är alla experter inom sina särskilda områden. Detta gör att de har all kompetens som behövs för ett stort stambytesprojekt under sitt eget tak och därför behöver de inte ta in experter utifrån. Stambytesgruppen är en så kallad totalentreprenad, något som är en fördel när man sysslar med så komplicerade byggnadsprojekt som stambyten. En anledning till att sådana här projekt blir försenade är ofta att de hantverkare som är involverade har flera andra uppdrag samtidigt och därför inte kan komma loss när de behövs.

Hög kvalité och bra pris är centralt vid ett stambyte i Stockholm

Stambytesgruppen siktar alltid på att hålla hög kvalité till ett konkurrenskraftigt pris. För att hålla kostnaderna nere är kostnadseffektivitet centralt, men aldrig på bekostnad av kvalité. Stambytesgruppen är experter på stambyte och just därför vet de var det är möjligt att spara in på kostnaderna och var det behöver få kosta för att inte tumma på kvalitén. Eftersom företaget har all kompetens som behövs för hela processen kan du lita på att de är med dig i alla steg i stambytet. Ett stambyte är en väldigt komplicerad renovering som kräver en hel del planering. Stambytesgruppen hjälper dig genom alla steg, till exempel med det tillstånd som behövs från myndigheterna. Ett stambyte i Stockholm väcker ofta många frågor, både hos de som ska besluta och planera för stambyte och bland de boende i huset. På stambytesgruppen.se hittar du svar på många av dessa frågor.