Välj en sida

Att ansöka om företagslån via låneförmedlare via denna sida är ett gratis och enkelt sätt att snabbt ställa flera företagsbanker mot varandra gällande ränta och villkor. Så här går det till:

 • Skapa ansökan
  Ansökan om lån sker på låneförmedlarens hemsida. I formuläret anges exempelvis hur stort belopp som önskas, under hur lång tid som återbetalning förväntas ske samt information om företaget. Låneansökan skrivs under med hjälp av Bank-ID vilket därmed gör att obehöriga inte kan söka lån i företagets namn.
 • Kreditupplysning
  När ansökan skickas in tas automatiskt en kreditupplysning på företaget och eventuella personer som ska gå i borgen för lånet.
 • Bankerna tar del av ansökan
  De banker som låneförmedlaren samarbetar med får nu se låneansökan samt kopia på kreditupplysningen. De har därmed all information de behöver för att avgöra om de kan bevilja lån eller inte samt vilket ränta de kan erbjuda.
 • Bankerna svarar
  Inom 1 – 2 bankdagar från att ansökan är inskickad kommer bankerna att svara. Detta antingen med nekande svar eller med ett erbjudande om lån. I vissa fall kan lån erbjudas men på ett lägre belopp än som angetts på låneansökan. Genom att logga in på låneförmedlarens hemsida går det att se samtliga låneförslag som bankerna erbjudit.
 • Lånet tecknas – eller inte…
  Eftersom alla låneförslag presenteras på samma ställe blir det extremt lätt att ställa dessa mot varandra och välja det lån som passar bäst utifrån dess villkor. Det behöver inte nödvändigtvis vara lånet med lägst ränta utan kan exempelvis vara det med längst återbetalningstid eftersom detta påverkar månadskostnaden. Skuldebrev skrivs under direkt via hemsidan och pengarna betalas ut inom ett par dagar. Däremot finns aldrig något krav på att ett lån måste väljas av de som erbjuds. Ett företag kan alltså skicka in en ansökan för att se vilken ränta de skulle få utan att för den skull teckna lånet.

Fördelar med låneförmedlare

 • Snabbare
  Det tar lång tid att fylla i 30 ansökningar om 30 banker önskas genomföras. Via en låneförmedlare sker enbart en ansökan varpå 25 – 35 banker får vara med och erbjuda lån.
 • Färre kreditupplysningar
  Trots att det är ett flertal banker som får ge förslag tas enbart en kreditupplysning. Skulle separata ansökningar skickats till de olika bankerna hade det skapats en kreditupplysning per bank.