Välj en sida

Att flytta möbler och annat tungt gods är en stor del av jobbet när man arbetar på ett flyttföretag. Tyvärr medför tunga lyft ofta risk för rygg- och muskelskador om de inte utförs på rätt sätt. Därför är det viktigt med utbildning i säkerhet vid tunga lyft för alla anställda på flyttföretag. Det finns några enkla riktlinjer som bör följas för att undvika skador. Böj alltid i knäna och håll ryggen rak när du lyfter. Använd benens kraft i stället för ryggens. Se till att få ordentligt fotfäste och stå stabilt. Håll föremålet så nära kroppen som möjligt. Undvik att vrida kroppen samtidigt som du lyfter. Be om hjälp om föremålet är för tungt att hantera själv.

Planering och strategi

En stor del av arbetet med att flytta tunga saker handlar om planering och strategi. Innan själva flytten bör man gå igenom vilka möbler och föremål som behöver flyttas och uppskatta deras vikt. Tunga saker bör märkas upp och det kan vara bra att packa dessa separat så de enkelt kan lyftas av lastbilen först vid lossning. Vid tunga lyft är det viktigt att ha en plan för hur många personer som behövs för att på ett säkert sätt flytta varje objekt. Om trappor är inblandade krävs extra planering. Eventuellt behövs specialutrustning som trappklättrare eller lift. Genom att på förhand identifiera tunga objekt och planera flytten går arbetet smidigare och risken för skador minskar.

Teknik och erfarenhet

Det finns olika tekniker för att underlätta tunga lyft. Att använda lyftselar är ett bra sätt att fördela vikten jämnt. Det finns hjälpmedel som flyttkärror, säckkärror och lyftvagnar. Dessa kan användas för att flytta tunga lådor, möbler och vitvaror på ett ergonomiskt sätt utan att belasta kroppen i onödan. Även små hjälpmedel som glidbrädor, rullar och domkrafter kan göra skillnad. Genom att lägga ett tungt föremål på en glidbräda blir det lättare att flytta. Rullar under möbler gör att de enklare kan rullas dit de ska. En domkraft kan användas för att lyfta tunga möbler så de blir lättare att tippa och flytta.

Teamwork vid tunga lyft

Vid flytt av riktigt tungt gods är teamwork och kommunikation viktigt. Det är en fördel om en person kan leda arbetet och dirigera de andra. Tydliga instruktioner och räkning kan underlätta tunga lyft i team. Alla bör veta sin uppgift och lyfta samtidigt. Bra kommunikation minskar risken för missförstånd eller att någon tar ett tungt lyft på egen hand. Efter ett tungt lyft bör teamet ta en kort paus innan nästa. Att turas om att leda arbetet och alternera tunga moment är också viktigt för att orka hela dagen.

Återhämtning efter tunga lyft

Även med god teknik och bra planering innebär flyttjobb många tunga lyft under en dag. Därför är återhämtning viktigt. Ta regelbundna pauser, ät och drick ordentligt. Byt arbetsuppgifter under dagen och variera mellan tunga lyft och lättare moment. Efter jobbet är det bra att stretcha ut och massera ansträngda muskler. Värme, till exempel ett varmt bad kan lindra värk. Fysisk aktivitet som promenader hjälper kroppen återhämta sig. Medvetenhet om kroppens signaler och behov kan förebygga skador relaterade till tunga lyft.