Välj en sida

Medieträning innebär i korthet att träna upp sin förmåga att möta media på ett sätt så att rätt bild och information förmedlas. En av de personer i Sverige som jobbar med att erbjuda medieträning är Pelle Thörnberg. Han har själv varit Tv-journalist under stora delar av livet och är därmed väl insatt i hur journalisterna arbetar.

Grundtanken – Inte undvika utan att förmedla rätt

Grundtanken med medieträning är att personerna ska känna sig trygg i kommunikationen med media och ha ”verktygen” som krävs för att kunna förmedla rätt budskap.
Pelle Thörnberg delar upp inriktningen inom medieträning på följande två punkter:

  • Om du vill berätta något
    Kommunikatörer och företagsledare är bara några exempel på personer som vill synas och höras i mediebruset. Dessutom uppfattas på rätt sätt – med rätt budskap.

  • Om du behöver försvara dig
    Journalister kan upplevas mycket svåra att prata med då det kan upplevas att de har en ”dold” agenda. Det är därmed viktigt att själv kunna förutse vilka frågor som kommer att ställas samt ha strategier för hur dessa ska hanteras.

Boka Pelle Thörnberg för…

Medieträning hos dig
Pelle Thörnberg kommer till kunden och genomför medieträning på plats hos dem. Det kan i vissa fall vara bästa alternativet. Detta exempelvis om journalister ofta kommer till företaget för att genomföra intervjuer. Med medieträning i exakt samma miljö kan ytterligare trygghet skapas.

Medieträning hos Pelle Thörnberg
Ett annat alternativ är att kunderna åker till Pelle Thörnberg och de lokaler som används via hans företag. För många kan det vara skönt att komma ifrån de vanliga lokalerna och på så vis bli mer koncentrerad på den kurs som genomförs. Dessa kurser kan genomföras på halvdag, heldag eller flera dagar.

Medieföreläsning
Det kortaste alternativet är att boka Pelle Thörnberg som medieföreläsare. Här varvas föreläsning med videoklipp med den röda tråden att förstå olika intervjusituationer. Både bra och dåliga exempel visas för att åskådarna ska få en tydlig bild av skillnaderna. Till skillnad mot praktisk medieträning ingår här ingen egen övning. För de som vill omsätta teori i praktik bör istället Pelle Thörnberg bokas för minst en halvdag. I detta fall kan deltagarna få ”utsättas” för intervjuer och uppleva hur kan vara på riktigt.

Källa: Informationen är från Pellethornberg.se (feb 2021). Med reservation för ändringar på hemsidan eller feltolkningar av materialet.