Välj en sida

De flesta privatpersoner hyr byggnadsställningar enbart ett par gånger i livet. Det kan exempelvis vara när taket ska renoveras eller fasaden målas om. Genom att jämföra olika företag inom byggnadsställningar nära Trollhättan samt planera utifrån behov går det att hålla nere priset.

Hyr inte mer än du behöver

Första steget är att kontrollera vilket behov som finns.

  • Hur hög måste byggnadsställningen vara?
  • Hur länge behöver den hyras?
  • Behöver det finnas höj/sänkbara element eller hjul?

Genom att ha en tydlig bild över behovet blir det även lättare att inte ”hyra för mycket”. Det blir även lättare att jämföra de byggnadsställningar som de olika företagen i Trollhättan har att erbjuda. Det är nämligen mycket stor skillnad på utbudet då vissa enbart inriktar sig mot stora företagskunder och andra till småföretag och privatpersoner.

Transportera och montera själv

Utöver kostnaden för hyra finns alltid tilläggstjänster som kan väljas – till en extrakostnad. De två vanligaste är utkörning och montering/demontering. Självklart krävs det en hel del arbete att transportera och montera men det gör att totalpriset kan hållas nere.

Hyr längre tid – tillsammans med andra

Flera av uthyrarna har ett pris per dag/vecka/månad. Det blir alltså billigare per dag ju längre tid som dessa byggnadsställningar hyrs ut. För den som hyr finns alltså en fördel att hyra tillsammans med vänner eller grannar för att därmed få en lägre dagskostnad.

Exempelvis skulle en bostadsrättsförening i Trollhättan kunna hyra in stora byggnadsställningar över en sommar varpå de boende får boka upp sig enstaka veckor och betala till föreningen. På detta sätt kan föreningen få en betydligt lägre dagskostnad än om varje person hade hyrt direkt från uthyrningsföretaget.

Jämför företag inom byggnadsställningar – inte bara i Trollhättan

Det absolut viktigaste är att ta in offerter, eller på annat sätt jämföra priser, hos flera olika företag. Önskas ställningarna hyras under flera veckor kan offerter även tas in från företag utanför Trollhättan. Att åka 4 – 5 mil för att hämta/lämna dessa är ingen stor kostnad i förhållande till hyreskostnaden. Detsamma gäller om utkörning och montering önskas.

  • Fastställ ditt behov
  • Se över möjligheterna att pressa priset (se ovan)
  • Jämför priser hos flera företag
  • Tänk inte enbart lokalt – Se även utanför Trollhättan