Välj en sida

Ett bra och tidsenligt kösystem som alla vinner på. Ett digitalt kösystem som sker via telefonen och lämnar mer utrymme för bättre saker under tiden att än att bara sitta och vänta. Få saker är mer tidskrävande och frustrerande än att stå i kö. Känslan av att se tiden bara försvinna kan nog alla känna igen sig i. Men nu finns tack och lov moderna kösystem kopplade till appar som gör att väntetiden inte kräver fysisk närvaro alls på samma sätt som tidigare.

Fördelarna med systemet är uppenbara

Man behöver inte vara på fysiskt på plats i lokalen medan man väntar
Man kan ställa sig i kö innan man når den fysiska lokalen dit man ska betjänas
Man får digitala notiser direkt i telefonen om hur kötiden ändras och vilket nummer som betjänas

Flera av apparna är inte helt nya men uppdaterade men de senaste modernaste versionerna till både Android och Apple. Det är inte privatpersoner i sig som är målgruppen utan företagen och butiker eller hälsovårdsmottagningar till exempel. Rörelser som traditionellt sett brukar ha kunder och besökare i omlopp som väntar på sin tur. Butiken och företagen behöver själva teckna sig på appen för att sedan erbjuda tjänsterna till sina kunder.

Skapa ett eget digitalt kösystem

Som administratörer för sitt egna digitala kösystem ges möjligheten att modifiera och anpassa mjukvaran den efter varje enskilt önskemål så att kunderna känner att de verkligen är i företagets egna digitala väntrum med logga och färger och allt.

Apparna är användarvänliga och lätta för kunderna att manövrera runt i. Man tar sin digitala kölapp och ges sedan fritt utrymme att göra vad man vill med tiden fram tills det är dags att betjänas. Hela tiden med pushnotiser om vilket könummer som betjänas, hur lång väntetiden är samt vilken kassa som betjänar vilken typ av ärende. Ett bra och tidsenligt kösystem som alla vinner på.


Få mer information och bättre överblick

För företagen kommer dessa appar med den stora fördelen att de nu kan få en bättre och fullt detaljerad överblick över hur långt vissa ärenden tar, vilka typer av ärenden som tar längst tid och på sätt bemanna kassorna mycket mer precist tack vare denna detaljerade information.