Välj en sida

“Kirrat och klart” är ett begrepp som svenskar känner till. Det syftar på något som oftast blivit ordnat på ett lätt sätt då kirrat kan översättas med fixat – kirrat och klar kan alltså översättas med fixat och klart. I detta sammanhang står kirrat och klart för ett företagsnamn. Kirratochklart.se är namnet på hemsidan. Företaget arbetar inom en bransch där olika grupper kan beställa företagets produkt och agera som återförsäljare. På detta sätt uppstår en win-win situation där återförsäljarna får en del av vinsten och företaget en annan. Men vad sysslar egentligen detta företag med?

Mer om Kirratochklart.se?

Kirratochklart.se säljer två olika sorters ljus. Dessa säljs till grupper som vill tjäna pengar på ett enkelt sätt. Genom att beställa hem dessa ljus startas en försäljningsprocess där gruppen säljer produkterna åt företaget. Ofta finns det ett gemensamt mål för gruppen. Oftast handlar det om att samla ihop pengar till en resa som de vill genomföra. Allting genomförs via hemsidan där ett informationspaket kan beställas utan kostnad. Där finns all information som kunden önskar veta innan försäljning påbörjas. Hemsidan är lättförståelig med tydlig information om dess produkter, garantier och tillvägagångssätt.

Värdegrund

Kirratochklart har en tydlig värdegrund och vision med sitt arbete. Dessa inkluderar;

  • Enkelhet
  • Rättvisa
  • Tillgänglighet
  • Bra produkter

Företaget anser att det ska vara enkelt att tjäna pengar för de som arbetar mot ett gemensamt mål, något som tydliggörs på hemsidan. Försäljningen ska inte exkludera någon utan involvera alla inblandade. Tanken är att uppmuntra samtliga till att vara aktiva i något som man drar fördel av. En annan viktig värdegrund för företaget är att försäljningen ska vara rättvis. Detta visas tydligt i att försäljarna får 50 % av vinsten på försäljningen, alltså lika mycket som företaget får för sig själva. Tillgänglighet är också viktigt då Kirratochklart önskar vara transparent för att inte undanhålla någon fakta. All information om försäljning och garantier finns enkelt att hitta, särskilt i det infopaket som kan beställas hem utan kostnad. Sist men inte minst går företagets produkter genom en rad olika tester för att bevisa att de är av bra kvalite, både ur konsumentsynpunkt och miljösynpunkt.

Miljöaspekt

I dessa tider är det otroligt viktigt att veta huruvida ett företag ställer sig till miljön. Det är av stor betydelse hur produkterna framställs. Hela processen är beskriven på hemsidan. Tillverkaren återvinner allt på fabriken och får energi från vattenkraftverk vilken är en hållbar energikälla. Allt i papp är svanenmärkt och ljusen som kommer i glasbehållare går att återvinna som glas när de är färdiganvända. År 2016 tilldelades företaget “Sustainable Growth Award” bland annat på grund av den hänsyn som tas till miljön.