Välj en sida

Oavsett vilken försäkring som ska tecknas är det viktigt att jämföra flera olika alternativ. Det kan vara bekvämt att ha alla försäkringar hos samma bolag men det kan innebära att du inte får bäst olycksfallsförsäkring utifrån dina behov. Är det värt det?

Gruppförsäkring är oftast sämre

Många fackförbund och organisationer erbjuder gruppförsäkring. Det är en försäkring som kan ingå i avgiften eller tecknas som tillägg mot en mindre summa. Men för de som vill ha bäst olycksfallsförsäkring bör detta inte vara ett alternativ. Generellt har dessa sämre villkor. Ett exempel är att inte alltid både ekonomisk och medicinsk invaliditet ingår, något som generellt finns på de individuella alternativen.

  • Ekonomisk invaliditet
    Om en person får en skada som påverkar möjligheten att arbeta i framtiden kan ersättning ges för ekonomisk invaliditet. Med andra ord att ersättning ges för framtida minskade intäkter.
  • Medicinsk invaliditet
    Medicinsk invaliditet är personskador efter olycka eller sjukdom. Skador som förväntas vara livslånga. Ersättningen är ett engångsbelopp och beror på hur stor skadan är.

När upphör försäkringen?

Hos en del försäkringsbolag gäller olycksfallsförsäkringen upp till 65 år – hos andra livet ut. Det är en väsentlig skillnad! Är du 62 år och jämför olika försäkringar för att hitta bäst olycksfallsförsäkring för just dig är detta en mycket viktig punkt att titta på. Att bara några år senare behöva teckna en ny försäkring är knappast önskvärt.

Bäst olycksfallsförsäkring vid riskfyllda aktiviteter

Om du utför riskfyllda aktiviteter är detta en av de mycket viktiga punkterna att jämföra och kontrollera. Med riskfylld aktivitet menas en aktivitet där risken för personskada ökar avsevärt Exempel är dykning, skidåkning (utför), klättring, motorsport och professionell träning/tävling. Bäst olycksförsäkring – är den som kan ge dig ersättning utifrån de aktiviteter du utför. Även om ersättning kan ges vid specifika riskfyllda aktiviteter så kan det ändå finnas begränsningar. Exempel från ett par svenska försäkringsbolag är:

  • Dykning Olycksfallsförsäkringen ger ersättning vid dykning men enbart om djupdykning sker på minst 30 meter.
  • Skidåkning Du får ersättning för skador vid all skidåkning men det krävs då att du enbart åker i pistade backar. Åker du off-pist utgår ingen ersättning alls.
  • Flygning och bungyjump Här kan det framgå vilka sorters flygning som olycksfallsförsäkringen täcker.

Vilken är bäst olycksfallsförsäkring för dig? Det beror på vad du tränar, hur gammal du är och vilken ersättningsnivå som efterfrågas.