Välj en sida

Likt hundförsäkringar kan kattförsäkringar ge dig som äger ett kärt husdjur ett lugnare sinne. Detta då du kan försäkra dig om att du får hjälp med veterinärkostnaderna om din katt skulle bli skadad eller sjuk. Med detta sagt rekommenderar vi att du jämför kattförsäkring så att du kan göra en bättre affär. För de olika försäkringarna skiljer sig nämligen åt på en rad olika punkter.

Till exempel kan det finnas skillnader när det kommer till pris, vad försäkringen täcker och mycket annat. Din katts ålder, ras och hälsa är också några viktiga faktorer att ta i beaktande då dessa kan påverka priset. Men generellt sett är det gynnsamt för alla kattägare att försäkra sina kära husdjur. Så se till att du jämför kattförsäkring innan du tecknar en sådan!

Om du jämför kattförsäkring innan du tecknar har du mycket att vinna

Vi rekommenderar alltid att du gör en jämförelse på förhand, i synnerhet om du är:

  • Nybliven kattägare. För nya kattägare kan det ofta vara svårt att hitta rätt på den stora och förvirrande marknaden för kattförsäkringar. Det finns många olika alternativ att välja mellan och det kan vara svårt att skilja agnarna från vetet. Som djurägare vet du varken ut eller in när det kommer till villkor och priser. Därför är det vettigt att göra en jämförelse för att få koll på vad som gäller och vad du har att förvänta dig.
  • Ägare av katter med specifika hälsobesvär. Vissa kattraser drabbas oftare av diverse hälsobesvär. Till exempel är perser mer mottagliga för en särskild typ av njursjukdom medan en maine coon löper högre risk att drabbas av höftledsdysplasi. Om din katt tillhör en ras som har kända hälsobesvär kan det vara än viktigare att du jämför kattförsäkring för att säkerställa att du får ett fullgott skydd.
  • Kattägare med en snäv budget. Har du en lite mer ansträngd månatlig hushållsbudget? Om så är fallet är det extra viktigt att du gör en jämförelse för att se vilka försäkringar som är bra men ändå lite billigare. När du tillhör denna kategori vill du försöka teckna en försäkring som ger dig så mycket valuta som möjligt för dina pengar.