Välj en sida

Hälften av alla inbrott sker via ytterdörren och därför är en säkerhetsdörr en säker investering som skyddar ditt hem mot inbrottstjuven. En säkerhetsdörr måste uppfylla vissa standarder och är mycket svår att bryta sig igenom. Men en säkerhetsdörr kan även skydda mot andra saker som brand, explosion, brandgaser, oljud eller elektromagnetisk strålning.

Hälften av alla inbrott sker via ytterdörren. Om du har en säker ytterdörr så minskar du alltså väsentligt risken för att drabbas av ett inbrott. Om inte en inbrottstjuv kan komma igenom din ytterdörr så kommer den att leta efter andra vägar in i ditt hem, vanligt är källarfönster eller fönster i anslutning till tak överbyggnader eller tak. En säker ytterdörr är alltså en nyckel för att skydda dig mot inbrott, men vad är då en säker ytterdörr?

En säkerhetsdörr = en säkerhetsklassad dörr

En säkerhetsdörr är en dörr som är säkerhetsklassad. En säkerhetsklassad dörr måste uppfylla vissa krav och indelas i olika säkerhetsklasser enligt europisk standard och SS-EN 1627. En dörr som uppnår minst klass RC3 får lov att klassas som en säkerhetsdörr. RC betyder Resistance Class och är ett mått på hur lång tid det tar att bryta sig in igenom en dörr. En RC3-dörr måste hålla för 20 minuters bearbetning. Det betyder att den inte får gå upp inom 20 minuter när den bearbetas med verktyg som till exempel skruvmejsel, sticksåg, kofot, rörtång och kilar under min fem av de tjugo minuter. En säkerhetsdörr är därför ett mycket effektivt sätt att skydda ditt hem mot inbrott.

Säkerhetsdörrar skyddar även mot brand

Förutom att en säkerhetsdörr skyddar ditt hem mot inbrott så finns det säkerhetsdörrar som skyddar mot andra saker som till exempel brand eller brandgaser. En säkerhetsdörr kan även skydda mot skottlossning eller explosioner något som kan behövas i byggnader där man förvarar mycket värdefulla saker eller som på annat sätt är utsatta för hot. En säkerhetsdörr kan även skydda mot elektromagnetisk störning, något som till exempel används på vissa statliga byggnader eller sjukhus eller på flygledningscentraler. En säkerhetsdörr kan också isolera mot höga ljud. Detta företag har e rad olika alternativ vid köp av säkerhetsdörr.