Välj en sida

För att enkelt kunna genomföra köp och service på nätet behöver kunder ofta verifiera sin identitet. Detta kan ske på olika sätt, men det mest effektiva är genom id verifiering. Ofta innebär detta att en Id-handling skannas och skickas in tillsammans med grundläggande information om kunden. För att kunden ska uppleva att detta är så smidigt som möjligt kan företag använda sig av automatiserad Id verifiering. Detta gör processen enklare för kunden och i förlängningen också företaget. Fördelar med att använda sig av automatiserad id verifiering är:

  • Snabba resultat
  • God säkerhet
  • Enkelt att använda
  • Informationen lagras för framtiden

Smidigt och snabbt för både kund och företag

Automatiserad Id verifiering innebär att informationen från Id-handlingen snabbt överförs och digitaliseras i en databas. Id-handlingen skannas i en skanner och kan verifieras i realtid. Således behöver inte kunden fylla i sina handlingar, utan dessa hamnar automatiskt i systemet. Detta gör att kundens identitet snabbt säkerställs och denne kan börja använda tjänsten direkt. Därför är id verifiering en god investering för ett företag. Kunden får inte bara en bättre upplevelse, utan kommer samtidigt i gång med tjänsten snabbare.

Undvik bedrägerier med Id verifiering

I dagens digitaliserade värld blir bedrägerier tyvärr allt vanligare. För att undvika detta är en smidig id verifiering en mycket viktig del. På så vis blir processen säkrare och företag kan känna sig trygga med att deras kund är den person den säger sig vara. Bedrägerierna är en växande industri vilket också gjort dem smartare och mer effektiva. Därför måste företagen också hänga med i utvecklingen för att kunna stoppa dessa identitetsstölder. Med välfungerande id verifiering kan företag säkerställa sin kunders identitet och därmed se till att både de och kunden är skyddade.

Automatiserad Id verifiering ger tid över till annat

Eftersom processen med automatiserad id verifiering är så snabb kan företag få tid över till annat såsom att vårda sina kundrelationer och fokusera på innovation. En smidig Id verifiering ger alltså företag tid över till andra saker utan att detta sker på bekostnad av säkerheten. Bedragare och falska konton kan upptäckas tidigt och låsas ute från verksamheten.