Välj en sida

En psykologkonsult är förvisso samma sak som en ”vanlig” psykolog, bara det att arbetssättet är lite annorlunda. Den som är konsult arbetar endast på uppdrag, vanligen via ett bemanningsföretag, men det finns även en annan sak som kan skilja sig. En psykologkonsult kan nämligen få mer i lön, vilket troligen är en av anledningarna till att vissa väljer detta alternativ.

Så mycket tjänar en psykolog med ”vanlig” anställning

Psykolog är ett välbetalt arbete och till skillnad från många andra yrken så är det vanligt att kvinnor har en något högre lön än män. Däremot kan lönerna variera mycket till följd av flera olika faktorer, så som ålder och erfarenhet. En yngre person med kortare erfarenhet kan ligga flera tusen ”efter” i månaden, jämfört med en äldre person med lång erfarenhet.

Dessutom syns vissa skillnader runt om i landet och även om det inte rör sig om särskilt höga belopp kan det vara väl värt att nämna. Nedan syns dom delar av landet som har högst respektive lägst inom yrket:

  • Mellersta Norrland – 42 300 kr
  • Stockholm – 41 300 kr

Detta är dock bara ett genomsnitt och det går att vara både ”vanlig” psykolog och psykologkonsult och ha en nivå på över 50 000 kr i månaden.

Lön för en psykologkonsult

Det är dessvärre svårt att säga hur hög lön en psykologkonsult får, då det beror mycket på dom olika uppdragen. Även arbetsmängden spelar förstås in och eftersom konsulterna själva bestämmer just arbetsmängd är det svårt att ta fram ett snitt.

Det är dock känt att dessa konsulter får mer i lön än andra psykologer och det finns flera orsaker till det.

Andra skillnader

Förutom att det kan skilja sig vad en ”vanlig” psykolog och en psykologkonsult får i ersättning finns även andra saker som skiljer sig. Den stora skillnaden är förstås arbetssättet – vilket också är en av anledningarna till att lönen ser olika ut.

Som psykologkonsult gäller det att vara beredd att ta på sig olika typer av uppdrag och även om det finns stora möjligheter att själv bestämma både arbetsort- och mängd krävs ändå en viss flexibilitet. 

Även flexibiliteten är något som i slutändan påverkar lönen för en konsult – då den som till exempel kan hoppa in var som helst och med väldigt kort varsel har extra goda chanser till bra betalt.