Välj en sida

Onlinelistan har sina rötter i en av Sveriges största och mest använda länklistor – från tiden då Google inte var den självklara vägen till information. Idag kan företag registrera sig på listan för att få en viss SEO-kraft. Men att se hur många företag som är registrerade är inte helt lätt.

Kategorier med missvisande antal registrering

På startsidan till Onlinelistan.com finns en kortare beskrivning av webbplatsen samt ”Kategorier” presenterade. Under kategorier fanns, i slutet av 2021, exempelvis följande:

  • Datorer (20)
  • Massmedia (11)
  • Vetenskap (49)
  • Evenemang (3)

Det är lätt att tro att siffran i parentesen är antalet registrerade företag inom denna kategori. Det är både rätt – och fel. Till stor sannolikhet visar siffran på hur många företag som är registrerade direkt under denna kategorirubrik – men inte inräknat de som finns under en underrubrik. Den som klickar på en av kategorierna kommer märka detta.

Under- och underkategorier

Som visas ovan förväntas 20 företag vara registrerade på Onlinelistan.com under ”Datorer”. Under den kategorin finns sedan exempelvis:

  • Internet (13)
  • Programvaror (16)
  • Digitalisering (10)

Totalt finns det 13 underkategorier och som visas är det alltså betydligt fler företag i dessa underkategorier. Men även under dessa finns ännu fler underkategorier.

Svårt att veta…

Det är alltså svårt att veta exakt antal företag, organisationer och företag som valt att registrera sig på sidan. Någon sammanställning finns inte heller på hemsidan.

Spelar det någon roll?
Delvis speglar antalet registrerade företag hur populär en tjänst är. Det blir därmed en slags kvalitetsstämpel på att tjänsten ger något prisvärt till de som registrerar sig.
Samtidigt är SEO-arbetet väldigt individuellt och något som företag jobbar olika med. Det går därmed inte att exakt avgöra om registrering är viktig eller inte.

Söka på Onlinelistan.com

Ett annat sätt att få överblick över registrerade företag är att använda sökfunktionen på Onlinelistan.com. Högst upp på sidan går det att söka på företagsnamn, organisation eller liknande. Även om inte hela namnet anges kommer samtliga passande registreringar visas.

Ett annat alternativ är att använda sökträdet och alltså gå via kategorierna. För ett företag kan det vara en smidig väg för att se vilka av dess konkurrenter som finns med på listan. Det bör däremot inte vara avgörande för om ett företag ska gå med eller inte. Som redan nämnts är SEO-arbetet betydligt bredare och individuellt anpassat än enbart registrering på en länklista.