Välj en sida

Farthinder i betong får sällan riktigt den ära och berömmelse som de faktiskt förtjänar. Det är nämligen få av oss som egentligen lägger märke till dessa viktiga redskap när vi har bråttom i trafiken och tvingas sakta ner. Men faktum är att de ändå är väldigt viktiga och bland annat kan rädda liv samt användas för att spärra av mindre gator. Kort och gott är användningen av dessa hinder en beprövad metod för att få bilister att sänka farten.

Tyvärr väljer många idag att ifrågasätta användningen av farthinder i betong på vissa ställen i samhället. Detta gäller inte minst i stadskärnor och i andra mer urbana miljöer samt i bostadsområden. Där har dock efterfrågan på dessa hinder varit stor för att användas som ett svar på diverse problematik kopplad till biltrafik. Till exempel kan hindren förstås användas för att få bilister att sänka farten, men de kan som sagt även användas för att spärra av mindre vägar från trafik.

Fortsätt att läsa för att få mer information om dessa hinder och deras förträfflighet!

Två anledningar att använda farthinder i betong för att sänka farten

Det finns flera goda anledningar att använda farthinder i betong för att få bilister och andra trafikanter att sänka farten. De kan bland annat användas för att:

  • Få bilister att sänka farten. Det främsta syftet med dessa hinder är såklart att begränsa hastigheten. Detta är särskilt viktigt på de ytor där den motordrivna trafiken blandas med många fotgängare. Genom att placera ut hindren på ett strategiskt sätt kan bilister tvingas sänka sin hastighet. Därmed kan de användas för att förhindra olyckor.
  • Spärra av ytor helt från trafik. Hindren kan även användas för att helt och hållet spärra av vissa ytor från trafik. Det kan bland annat gälla mindre asfalterade vägar i bostadsområden vilka främst är avsedda för att användas av fotgängare. Om den motordrivna trafiken in på ett område och ut från detsamma är mer omfattande än önskat kan farthindren användas för att spärra av området från trafik.

Du kan säkert komma på ytterligare scenarion där dessa hinder kan komma till användning!