Välj en sida

Ett stambyte behöver göras med ett jämnt men ganska långt intervall. Då avloppsrör vanligtvis håller i cirka 50 år behöver stammarna som tur är bytas relativt sällan. Men förr eller senare blir det dags att renovera och byta ut de gamla rören. Det är också viktigt att man byter stammarna i tid, det vill säga innan de faktiskt går sönder. Om detta inte görs i tid kan man tyvärr räkna med svårare skador vilket innebär ökade kostnader eller problem med försäkringarna.

Det finns flera olika sätt på vilka man kan renovera stammar och rör för avlopp och vatten. De kan dock kokas ner i följande två alternativ:

  • Stambyte
  • Relining (med sprutmetoden, med strumpmetoden eller med en kombination av dessa bägge metoder).

Här fokuserar vi på det förstnämnda alternativet, d.v.s. ett komplett byte av stammarna.

Så mycket kostar ett stambyte i en villa (på ett ungefär)

När du funderar på att byta ut rör finns det många saker att tänka på. Huruvida ett byte av stammarna i din bostad är nödvändigt beror på ett antal olika faktorer. Ett tecken på att det kan vara dags att byta ut rören är om vattenflödet är onormalt långsamt. Om så är fallet i din bostad kan det kanske vara dags att byta ut stammarna.

Ett stambyte är en traditionell metod för avloppsrenovering. När denna metod används avlägsnar man de gamla rören och ersätter dessa med sprillans nya avloppsrör. Men vad kostar egentligen detta kalas, kanske du undrar?

I regel går ett stambyte på någonstans mellan 120 000 kr och 250 000 kr. Denna siffra är förstås en grov och generell uppskattning, men den kan ge en hygglig bild av prisbilden. Exakt hur mycket arbetet skulle kosta i din bostad beror på flera olika faktorer. Några exempel på dessa är vilken rörfirma som anlitas samt vilka material som denna använder.

Anledningen till att kostnaden vanligtvis är sexsiffrig är att det rör sig om ett omfattande arbete. Det är nämligen inte bara rören som ska bytas ut i samband med stambytet. Även golv, klinkers och kakel ersätts vanligtvis. Så många passar även på att renovera kök och badrum i samband med sitt stambyte. Detta driver förstås upp kostnaden en hel del!