Välj en sida

Driftslarm för företag minskar ekonomiska förluster

En vanlig komponent inom ett företagslarm är driftslarmet. Ett larm som aktiveras om temperatur eller andra värden hamnar utanför riktnivåer. Därmed kan driftslarmet förebygga stora ekonomiska skador. Bland annat hittas driftslarm på datahallar och sjukhus.  

Inom fler branscher är det mycket noga med luftfuktighet, temperatur eller att nivåer av specifika ämnen inte får bli för höga i luft eller vatten. Det är dessa företag som har stora fördelar i att koppla ett driftslarm till befintligt företagslarm. Det handlar i korthet om att övervaka och kunna sätta in rätt åtgärd snabbt när behov uppstår.

Exempel på branscher som använder driftslarm är datacenter, sjukhus och lagerlokaler för kyl- och frysvaror. Skulle något hända behöver åtgärd genomföras snabbt eftersom det annars kan uppstå ekonomiska förluster på flera miljoner bara inom ett dygn.

Internt larm och kontakt med larmbolag

Driftslarm larmar internt genom lysande lampor eller siren. Detta för att påvisa om problemet. Är det kopplat till ett företagslarm kan även larmbolaget få information om de avvikande värdena och agera utifrån detta. Därmed finns det alltid någon som kan agera oavsett när på dygnet som problemet som uppstår.

Larmoperatörerna har listor på vilka de ska kontakta beroende på vilket problem som uppstår. De kan exempelvis kontakta en servicetekniker eller företag som har jouravtal just på den specifika maskinen. Fördelen är därmed att denna övervakning och problemlösning inte behöver läggas på personal utan att allt sker från det larmbolag som är ansvarig för larmet.

Köps i komplett paket med företagslarm

En vanlig lösning är att driftslarm beställs i samband med att ett större paket med företagslarm bokas. Dagens företagslarm är mycket breda i utbud av säkerhet och tjänster. I grunden finns en larmenhet dit exempelvis brandlarm och inbrottslarm kan kopplas. Det är denna enhet som sedan sköter kommunikationen med larmbolaget. Det kan exempelvis ske via inbrottslarm, överfallslarm och just driftslarm.

Det är även möjligt att teckna enbart driftslarm utan att ha övriga säkerhetslarm via larmbolaget. Ibland har företagen även egna lösningar med larm som ringer upp servicetekniker vid akuta behov utan att man går via ett larmbolag. Samtidigt är det en smidig lösning att samla alla larm hos en och samma operatör. Att ett larmbolag har allt inom företagslarmet gällande service, underhåll, utbildning och kommunikation.