Välj en sida

Inom marknadsföring finns det flera sätt att jobba med sin synlighet. En sak är att jobba med utskick eller annonser. Någonting helt annat är att utforma nya vägar till kundrelationer. Digital signage hör till nya former av skyltning och går ut på att digitalt exponera verksamhetens tjänster samt produkter. Detta innebär också att det är ett begrepp vars definitioner inte är strikta. Inom digital signage ryms både digital skyltning, skärmar inne i butiker och mjukvara för att nämna ett par olika varianter. Då man alltid kan justera och anpassa vad som förmedlas, kan man testa vad som ger bäst effekt.

Interagera med kundgrupp

I många butiker såväl som på offentliga platser finns informationskiosker där man kan göra sökningar direkt på en skärm. Detta är någonting som fungerar utmärkt för många. Det finns en vana av att söka information via skärmar och för avsändaren är det ett sätt att visa upp produkter och kampanjer. Det finns dessutom en stor poäng med att man bjuder upp till interaktion! När man är del i valt budskap, upplevs det inte alltid som direkt reklam. Detta kanske till följd av att det finns ett önskat syfte med interaktionen till skillnad från vanliga skyltar som statiskt visar upp ett erbjudande.

När man jobbar med kampanjer som rör digital signage är det bra om man har en leverantör med erfarenhet. Det krävs åtskilliga justeringar och ett ordentligt arbete med vad som förmedlas innan man ser effekt. Här finns ett av de företag som har stor erfarenhet av traditionell exponering och som även arbetar med digital signage tillsammans med sina kunder.

Digital signage för information

Det är inte alltid man är ute efter att marknadsföra någonting specifikt. I vissa fall gäller det istället att förmedla information vilken underlättar för kund och besökare. Man kan även använda tjänster inom digital signage för att ta fram undersökningar där befintliga besökare kan säga vad de tycker om en tjänst, ombyggnation, sitt besök eller någonting annat. Även här innebär naturligtvis en interaktion att man ges möjlighet att lyfta fram viktiga budskap alternativt förenkla arbetet vid informationsdisken. I samhället idag finns åtskilliga satsningar som alla har att göra med digital signage. Kanske är det ett nytt sätt att jobba med sin synlighet som blir allt vanligare. Då man även kan utveckla program för användning via telefoner, kan man ha en kontakt till de som är intresserade.