Välj en sida

Att ersätta ditt befintliga tak med ett nytt sådant kan verka vara en ganska okomplicerad och rättfram uppgift. Med detta sagt är det ingen hemlighet att det är en ganska stor kostnad att byta tak. Det finns nämligen flera olika faktorer som allesammans påverkar kostnaden för denna typ av takarbeten. Här berättar vi dock vad du kan ha att förvänta dig i termer av kostnad när du överväger att göra denna investering!

En betydande kostnad att byta tak på en fastighet men priset varierar

Det är som sagt en betydande kostnad att byta tak på en fastighet. Den genomsnittliga kostnaden för att göra detta ligger på omkring 1 500 kronor per kvadratmeter. Detta pris är inklusive moms och innefattar de kostnader som vanligtvis associeras med detta arbete. Dessa kan delas in i två kategorier: materialinköp och arbete.

Men verkligheten är ofta lite mer komplicerad än så här. Det går sällan att sätta ett pris och förvänta sig att detta är universellt och gäller för alla konsumenter i alla delar av landet. Det genomsnittliga priset för takarbeten av detta slag kan nämligen variera en hel del. Så i själva verket kan kostnaden för att byta just ditt tak vara såväl lite lägre som lite högre än det pris som vi just har nämnt.

Tänk på detta inför ditt nästa takbyte

När du funderar på att byta ut ditt befintliga tak bör du tänka på att:

  • Du får vad du betalar för. Om du betalar lite mindre än det genomsnittliga priset för ditt takarbete kan du förvänta dig att kvaliteten på de material som används är lite lägre. Dessutom kan takläggarna i vissa fall ta vissa genvägar i sitt arbete. Kort och gott brukar man vanligtvis få vad man betalar för när det kommer till takarbeten.
  • Det är värt att betala lite mer. Om arbetet inte håller en tillräckligt hög nivå riskerar taket att fortare gå sönder. I slutändan kan detta bli en dyrare historia för dig i och med att ditt tak då tidigare kommer behöva kostsamma reparationer.
  • Försök att få allt på papper. Fråga alltid dina takläggare vilka material som används och be dem specificera materialvalen på fakturan.