Välj en sida

En hel del företag väljer idag att ge löneförhöjning till sina anställda genom att erbjuda en tjänstebil i anställningen, där företaget då står för kostnad och ansvarar för bilen i sig. Att köra tjänstebil på företaget kan vara väldigt fördelaktigt i vissa lägen, speciellt om det rör ett företag som kör väldigt mycket bil och som inte har något problem att belasta företagets kapital en aning. Det finns ett flertal företag som erbjuder både försäljning, leasing och långtidsuthyrning av tjänstebil i Stockholm, bland annat.

Sen beror det ju såklart också på företagets omfattning, hur många bilar det rör sig om, samt vilken bilmodell man är intresserad av. I vissa fall är det mer lönsamt att köra sin privata bil även för jobbärenden, främst för mindre företag och enskilda entreprenörer. I den här texten går vi igenom för vilka företagssituationer där det är bäst att köra en tjänstebil, samt om man då borde köpa eller leasa bilen.

Tjänstebil på företaget – det bästa valet?

Som sagt så kan det vara olika förmånligt att teckna en tjänstebil på företaget, något som dels beror på vilket företag det handlar samt hur mycket de omsätter, och även vilket behov det finns av bil samt vilken bilmodell som skulle vara passande. Däremot finns det vissa situationer där det är väldigt förmånligt att skaffa tjänstebil på företaget, där man exempelvis kan välja att långtidshyra en tjänstebil i Stockholm vid behov. Så när är tjänstebil på företaget det bästa valet?

Tre snabba frågor för direkt svar

Genom att ställa sig tre enkla och direkta frågor kan man ofta få ett rätt tydligt svar om tjänstebil på företaget kommer att vara lönsamt eller inte. Dessa tre frågor är:

  • Ska bilen köras mer än 3000 mil/ år?
  • Är ni intresserade av en nyare/ dyrare bilmodell?
  • Vill ni köra en miljöbil?

Om svaret på dessa tre frågor är ja finns det garanterat en hel del förmåner att gynnas av genom att teckna en tjänstebil, där både direktköp och leasingavtal kan vara passande alternativ. Är svaret istället nej kommer det snarare vara mer av en börda och onödig kostnad att teckna en tjänstebil på företaget, och då rekommenderas alltså att man kör sin privata bil även för företagets ärenden.

Leasing eller köpa?

Sen kommer ju den här klassiska frågan om tjänstebilen ska leasas eller om det är bättre att köpa den direkt? Faktum är att även det här valet beror på vilket företag det gäller, där det i vissa fall är bättre att köpa bilen direkt medan det andra gånger är mer passande att leasa eller långtidshyra som det också kallas. Kort och gott kan man sammanfatta det som att en leasing är bättre för företag om det är momspliktigt och har ett generöst kapital att tillgå, där en leasing då innebär att man får ”låna” en bil under en viss bestämd tid samtidigt som en del av momskostnaderna räknas som avdragsgilla för företaget.

Att köpa bilen direkt kan vara en fördel om man vill få större valmöjligheter, flexibla lösningar, egen äganderätt och ansvar, samt om man ser bilen som en investering. Ett leasingavtal är ofta säkrare men inte lika gynnsamt för ekonomin på lång sikt, medan ett direktköp ger dig mer frihet men samtidigt större risk.