Välj en sida

När det uppstår brist på läkare kan det snabbt utvecklas till en väldigt svår situation för alla inblandade på sjukhuset, där både patienter och kollegor blir lidande. Därför är det viktigt att snabbt kunna få in en läkare med rätt kompetens som kan ta över de uppgifter som behöver utföras. Med hjälp från ett bemanningsföretag för läkare kan flera sjukhus lösa sin brist på läkare både snabbt och effektivt, så att vårdkvalitén bevaras utan att det kostar onödigt mycket pengar för skattebetalarna.

Tre saker att känna till om bemanningsföretag för läkare

  • Genom att noggrant kontrollera läkarnas referenser och göra djupgående intervjuer med varje kandidat samlas en aktiv bank av läkare med hög professionalitet och stor kompetens. Läkarna är redo att arbeta i både Sverige och Norge, och kan i regel börja med kort varsel.
  • En del hyrläkare är specialister inom sitt fält, och står till förfogande om en avdelning saknar specialistkompetens. Andra hyrläkare är allmänläkare och kan arbeta inom olika fält, beroende på var det råder personalbrist. Då olika avdelningar ställer olika krav på specialisering är det självklart av yttersta vikt att rätt läkare rekryteras från bemanningsföretaget till uppdraget.
  • Legitimationskrav är en självklarhet för hyrläkare, och detta följs upp kontinuerligt. Dessutom görs avstämningar mot både Socialstyrelsen och IVO för att eventuella anmälningar ska kunna följas upp.

Långsiktigheten i fokus med läkare från bemanningsföretag

Eftersom god patientvård är beroende av att bilda goda relationer är det otroligt viktigt att även hyrläkare arbetar med inställningen att patienten ska få den vård hen behöver på lång sikt. Denna attityd är viktig när en läkare rekryteras till bemanningsföretag, och det är dessutom viktigt att få uppleva av känsla av att vara ett lag, om än under en kortare tid. Målsättningen från bemanningsföretaget är att både hyrläkare och stafettläkare ska känna att deras insats är en del i ett långsiktigt uppdrag, och att det dagliga arbetet syftar till att skapa en god relation mellan vårdgivare och vårdtagare. På så sätt skapas en bra arbetssituation, såväl som trygghet och säkerhet för patienterna värnas; även om en och samma patient får träffa olika läkare ska upplevelsen av omtanke och kvalitet genomsyra deras kontakt med vården.