Välj en sida

I alla moderna hus och äldre hus med moderns uppvärmingssystem är det nu för tiden i stort sett ett måste att avfukta sin vind för att stå emot eller bli av med fukt och mögel. Tre fjärdedelar av alla uteluftsventilerade vindar har nämligen problem med fukt och mögel redan. Detta är till följd av att dagens uppvärmingssystem inte sprider uppvärmningsluften från bostäderna upp till vinden, på grund av att man bytt ut förbrännande värmekällor som olja och tilläggsisolerat sina vindar.

Varför behöver en vind avfuktas?

När man byggde bostadshus förr i tiden så byggdes dessa ofta med relativt lite isolering mellan bostaden och vinden. Dessutom använde många vedeldade kaminer med murstock för att dels värma upp sitt hem och dels till att laga mat. Då spreds den varma överflödsluften lätt upp till vinden och på grund av att dessa vindar ofta inte hade någon ventilation så hölls de torra och stängde också ute eventuellt mögel. Hos vindar som tilläggsisoleras måste denna tidigare värmekälla ersättas. Om man inte gör det så löper vinden en hög risk att kylas ner. Problem med en kall vind är att kall luft kan bära mindre fukt än varm luft vilket leder till en ökad mängd kondens inne i vinden vilket i sin tur snabbt kan skapa problem med fuktskador och mögel.

Hur uppstår fukt och mögel?

Fukt och mögel kan uppstå på två olika sätt inne i en vindslokal, antingen på grund av luften inne i huset eller på grund av luften utomhus. När fukt och mögel beror på luften inifrån huset så sker det genom att fukten tränger upp genom boytans vindbjälkslag och skapar en kondens mot takets insida. Den här så kallade fuktläckan till vinden kan avhjälpas genom en frånluftventilation. Om ens vind redan har problem med fukt och mögel dock, så är det osannolikt att det räcker med enbart en frånluftventilation för att ta itu med problemet. Det är på grund av den andra källan som finns till fukt och mögel, nämligen luften utifrån.

Mögel trivs bra i uteluften. Dessutom kan den växa i temperaturer från fem plusgrader och uppåt. Därför räcker det med enbart den fuktighet som finns i utomhusluft för att mögel ska växa överhuvudtaget, men om taket dessutom är kallare än sin omgivning så kan det bildad kondens som i sin tur triggar mögeltillväxt. Därför räcker det inte med endast ventilation i en byggnad, man behöver en avfuktare.