Välj en sida

År 1994 genomfördes ”assistansreformen”. En mycket stor förändring som påverkade personer med rätt till personlig assistans. Det resulterade i att brukaren själv fick rätten att välja vilket assistansbolag, eller annan assistansanordnare, som skulle ge den hjälp som personen var berättigad till.

Resulterade i fler assistansbolag

Fram till 1994 fanns alltså inte samma valfrihet som idag. Eftersom brukaren var tvungen att få hjälp från kommunen fanns inte heller underlag för privata assistansbolag.
När sedan valfriheten lagstadgades öppnades en marknad och flera assistansbolag skapades. I början innebar det vissa problem med oseriösa aktörer men efter att ha justerat reglerna kring att erbjuda assistans har detta problem minskat. Försäkringskassan beskriver det som att kriminella har tvingat till sig kunder, som sedan inte givits den hjälp som de förväntat sig. Det har i vissa fall resulterat i vanvård då pengarna istället gått direkt till de kriminellas ”ficka”. Idag är det i genomsnitt ca 70 % av alla brukare som väljer att få hjälpen från ett assistansbolag. En siffra som ökat år från år sedan rätten att få välja hjälp infördes.

Kritik mot reformen

Större valfrihet och öppen konkurrens – kan ses som fördelar eller nackdelar. Under de år som reformen varit aktiv har en viss kritik framförts. En kritik är att utbudet av alternativ inte är tillräckligt stort. De alternativ som finns är:

  • Assistansbolag – Vanligaste alternativet
  • Kommunen – Näst vanligaste alternativet. Är även vad som ges om brukaren inte tar ett aktivt val.
  • Kooperativ – Ekonomisk förening vars syfte är att främja medlemmarnas behov
  • Egen arbetsgivare – Du har hela ekonomiska och administrativa ansvaret.

En del av kritiken handlar om att inte alternativet ”servicebostad eller gruppbostad” finns med. Att få hjälp av ett assistansbolag, eller annan anordnare, innefattar att hjälpen sker i hemmet. Men en del personer skulle må bättre av att få välja gruppbostad. En ytterligare trygghet men även möjligheten att inte vara lika knuten till en specifik personlig assistent. Detta är däremot inte, än så länge, ett val som kan genomföras. En person som anser sig vara behov av servicebostad får därmed ansöka om detta till den kommunen som personen är skriven i. Men det kan då krävas betydligt större behov än gränsen som gäller för personlig assistans. Läs mer om assistansreformen på Försäkringskassans hemsida.