Välj en sida

Det är sällan så enkelt som att antingen relining eller stambyte är den enskilt och överlägset bästa metoden för att ge rörsystemet lite välbehövlig kärlek. Därmed behöver de bägge metoderna inte nödvändigtvis ses som direkta konkurrenter till varandra. De kan istället med fördel betraktas som komplement och lämpar sig båda bäst i olika situationer.

För att ta reda på om det är läge att utföra en relining eller ett stambyte bör dock en ordentlig förundersökning göras. Detta är det första naturliga steget i processen och denna undersökning kommer kunna ge svar på vilket av de båda alternativen som lämpar sig bäst i den aktuella situationen. Förundersökningen kan därmed hjälpa dig som fastighetsägare att sätta fingret på vilken metod som vore mest gynnsam, sett ur såväl ett långsiktigt som ur ett kortsiktigt perspektiv.

Då kan det vara läge för en relining eller ett stambyte

Det finns vissa situationer då det kan vara läge för en relining eller ett stambyte. Stambytet brukar generellt sett vara att föredra om flera olika delar i underhållet av fastigheten brister. Några exempel på sådana är:

  • brunnar
  • avlopp
  • vatten
  • tätskikt
  • el

Om så är fallet kan det alltså vara det bästa alternativet. Men om det bara är avloppsrören som strular kan det ofta vara värt att överväga att göra en relining istället. Denna metod kan nämligen förlänga livslängden på rören och se till så att de håller ett antal år ytterligare. På så vis kan man ofta skjuta upp stambytet några år längre in i framtiden, vilket inte sällan är välkommet.

Relining är vanligtvis ett mer miljövänligt alternativ

När du som fastighetsägare har att välja mellan relining eller stambyte bör du naturligtvis ta ovan nämnda faktorer i beaktande. Men det är även viktigt att tänka på miljövänligheten och hållbarheten.

Ett stambyte är förenat med en betydande energiförbrukning och ett stort koldioxidutsläpp. Detta då en rivning behöver ske för att frilägga rören och stammarna. Sedan ska avfallet transporteras bort och tas om hand. Först därefter tillkommer de nya rördelarna samt tätskikten och ytskikten. Även dessa ska tillverkas, transporteras och monteras. Därför är en relining vanligtvis ett mer miljövänligt alternativ.